ประโยชน์และข้อดีของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 3CX Phone System

ประโยชน์และข้อดีของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 3CX Phone System

 

1.       ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PBX ที่ทันสมัยที่สุด

3CX Phone System  เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี (IP-PBX System) ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ทันสมัยและดีที่สุดในปัจจุบัน และเป็นซอฟท์แวร์ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี (
IP-PBX System) ที่มีสถาปัตยกรรมการทำงานแบบ Client Server รองรับการทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้เทคโนโลยี 
VoIP มาตรฐาน SIP โปรโตคอล (Session Initiation Protocol) เช่น โปรแกรมโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ (SIP Softphone), อุปกรณ์วอยซ์เกทเวย์ (SIP VoIP Gateway), เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี (IP-Phone) รวมถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้กับสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi (WiFi Phone) จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วไปได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดอินเตอร์เฟสที่ผูกมัดกับ SIP Server แบบเดิมอีกต่อไป นอกจากนี้  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่ีมีอยู่แล้ว เช่น อุปกรณ์ Router หรือ Switch ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากสามารถนำอุปกรณ์ที่ีมีอยู่เดิมมาใช้งานได้และถ้าหากมีการนำเทคโนโลยี VoIP มาประยุกต์ใช้งานในลักษณะการสื่อสารระยะทางไกล เช่น ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ก็จะทำให้สามารถประหยัดค่าบริการทางไกลของระบบโทรศัพท์แบบปกติได้อีกด้วย ทำให้องค์กรใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่าและสามารถตอบสนองกับการทํางานได้เป็นอย่างดี

2.      รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3CX Phone System ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งสามารถบริหารจัดการโปรแกรมรวมถึงการบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบที่เป็นอุปกรณ์แบบ Appliance มาก นอกจากนี้ยังรองรับการให้บริการ Voice ผ่าน  Wide Area Network (WAN) ได้ทั้ง Internet IP และ SIP ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน (LAN) ที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ทันที สามารถใช้ทดแทนระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PBX/PABX แบบเดิมได้

3.       บริหารจัดการและแก้ไขค่าต่างๆของโปรแกรมได้โดยง่าย 

3CX Phone System มีการทำงานเหมือนกับซอฟท์แวร์บนคอมพิวเตอร์ และสามารถพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นได้ และมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานคล้ายกับระบบปฏิบัติการ Windows
ซึ่งผู้ที่มีความชำนาญด้านระบบ
Network และ Computer สามารถใช้งานและควบคุมดูแลได้เอง
ซึ่งระบบโทรศัพท์ทั่วไปในปัจจุบันนั้นจะต้องมีการฝึกสอนการใช้งานจากเจ้าของระบบ ซึ่งมีความยุ่งยากวุ่นวาย

4.       สะดวกในการจัดการเนื่องจากสามารถจัดการได้โดยผ่านระบบ Web/GUI
3
CX Phone System สามารถที่จะจัดการโดยผ่านระบบ Web Based ซึ่งสะดวกในการควบคุมดูแล และปรับแต่งระบบโทรศัพท์ได้เอง ส่วนระบบโทรศัพท์ทั่วไปนั้นมีระบบที่ค่อนข้างใช้งานได้ยาก
ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคหรือผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้งานเพียงเท่านั้น

 

 

 

5.       ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์โดยผ่านระบบ VoIP ท่านสามารถใช้งาน
3
CX Phone System
ในการโทรทางไกลหรือโทรไปต่างประเทศได้โดยใช้บริการ VoIP ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ได้ และหากองค์กรมีสำนักงานสาขาอยู่ที่ต่างๆ เจ้าของระบบสามารถ
ที่จะเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ระหว่าง 2 สาขาโดยการโทรหากันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับองค์กรที่นำเทคโนโลยี
VoIP ไปใช้งานเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสาขาที่ีอยู่ในระยะทางไกลกันนั้น
จะทำให้องค์กรได้ประโยชน์ในแง่ของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างองค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการสื่ือสารแลกเปลี่ียนข่าวสารกันระหว่างสาขาขององค์กรมากยิ่งขึ้น โดยที่ีไม่ต้องกังวลในเรี่ืองของค่าใช้จ่ายของการสื่ือสารทางไกลอีกต่อไป ทำให้แต่ละสาขาได้รับข่าวสารข้อมูลล่าสุดขององค์กรอย่างทันท่วงที
และไม่ต้องมีการรอ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการล่าช้าในการปฏิบัติงานและการบริการ

6.       ประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและบุคลากรดูแลระบบ
การนำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานนั้น ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านทางด้านบุคลากรที่จะมาดูแล
ในเรื่องของการให้บริการทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย เพราะสามารถใช้แค่คนคนเดียวเพื่อให้บริการลูกค้า
ผ่านระบบโทรศัพท์กลางขององค์กรและเชื่อมต่อไปยังสาขาต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี
VoIP   

7.      ประหยัดงบประมาณและปัญหาในการเดินสายโทรศัพท์
เพราะไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ภายในองค์กร ใช้เส้นเดียวกันกับสาย
LAN ที่เดินไว้สำหรับ Computer อยู่แล้วไม่ต้องเดินใหม่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายและลดการดูแลรักษาสายโทรศัพท์ด้วย (หรือถ้าองค์กรไม่ได้เดินสาย LAN แต่ใช้เป็น Wireless LAN ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่กรณีนี้หัวเครื่องโทรศัพท์จะต้องรองรับ Wireless LAN)  ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย หรือการใช้งาน โดยสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์โดยตรงกับระบบ Network ได้เลย และยังสามารถใช้งานโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านได้ซึ่งจะสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายและลดการดูแลรักษาสายโทรศัพท์ด้วย

8.      กำจัดการผูกขาดการใช้งานของผู้ให้บริการระบบ IP PBX   
เมื่อติดตั้งระบบ IP PBX แล้ว จะสามารถสรรค์หาอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อตามความเหมาะสมขององค์กร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็น Server, เครื่องโทรศัพท์, Software ที่นำมาใช้งาน หรือแม้กระทั่ง SIP Account ที่จะทำให้ท่านสามารถประหยัดค่าโทรทางไกล และต่างประเทศได้ แต่ระบบโทรศัพท์ ณ ปัจจุบันนั้น การจะเพิ่มศักยภาพ หรือคุณสมบัติพิเศษให้กับระบบโทรศัพท์นั้น
จำเป็นที่จะต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการหลักอยู่เพียงเจ้าเดียวในการเพิ่มเติม

9.      สามารถเพิ่มหรือลดความสามารถในการใช้งานได้เอง
การเพิ่มเบอร์ หรือเบอร์ต่อภายในนั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในบางกรณีท่านอาจจะต้องซื้อระบบใหม่ทั้งหมดเลยก็เป็นได้ แต่สำหรับ
IP PBX ด้วยความสามารถของระบบ สามารถที่จะรองรับการใช้งานโทรศัพท์จำนวนมาก หรือมีเบอร์ต่อที่มากมายได้ เพียงแค่เพิ่มโทรศัพท์ในระบบ Network เท่านั้น

 

 

 

10.  สร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีกว่า
เจ้าของระบบสามารถเพิ่มหน้าที่การใช้งานให้กับระบบ 3CX Phone System ให้มีการผสมผสานกับ
การทำธุรกิจ เนื่องจากเป็นระบบที่รองรับการทำงานแบบ
Web Based เช่น สามารถดึงข้อมูลการโทรศัพท์ของผู้ติดต่อเข้ามาโดยอัตโนมัติ สามารถเพิ่มประสิทธภาพการทำงานของแผนกลูกค้าสัมพันธ์/ศูนย์บริการประชาชนได้ โดยการลดค่าใช้จ่ายในการคุยโทรศัพท์กับลูกค้า/ประชาชนนานๆ ข้อมูลการโทรออกจะถูกเก็บบันทึกไว้ในระบบ Outlook โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เอง

11.  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
พนักงานสามารถส่งเอกสารผ่านเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสนทนา หรืออาจจัดการประชุมออนไลน์ (Conference Call) ทั้งภาพและเสียง และแม้กระทั้งการส่งเอกสารการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย

 

12.  รองรับการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ในราคาไม่สูง
3
CX Phone System เป็นระบบ Software-Based ดังนั้น จึงเป็นการง่ายสำหรับนักพัฒนาที่จะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบ VoIP ส่วนใหญ่นั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Auto Attendant, Voice mail, Ring Groups, Advanced Reporting และอื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับระบบโทรศัพท์แบบเก่า

 

13.  ทำให้ระบบสื่อสารขององค์กรเป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน
สามารถจัดการด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในการย้ายเบอร์โทรศัพท์ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดตั้งระบบใหม่
ให้ยุ่งยากเหมือนระบบโทรศัพท์ในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของระบบ 3
CX Phone System
ทำให้ผู้ใช้งานสามารถพกพาโทรศัพท์ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งระบบใหม่ให้ยุ่งยาก นอกจากนี้หากพนักงานมีความจำเป็นต้องทำงานที่บ้าน ก็สามารถที่จะให้พนักงานรับสาย
หรือติดต่อภายนอกได้เหมือนทำงานในสำนักงานโดยระบบ
Software Phone โดยสายที่โทรเข้ามา
ที่เบอร์ต่อภายในสำนักงานสามารถที่จะรับสายได้ทุกสถานที่ทั่วโลก

 

14.  สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้มากกว่าความสามารถปกติ
ระบบ SIP Phone นั้นมีความง่ายในการใช้งาน ซึ่งพนักงานมักจะเจอปัญหายุ่งยากในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น การตั้งค่าระบบ Conference, การโอนสายโทรศัพท์ ซึ่งระบบเก่านั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คู่มือในการดำเนินการ

15.   ความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์แบบVoIP
ระบบ
IP PBX เป็นระบบที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์แบบ VoIP ผ่านทาง VPN
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและทําให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งสองฝั่งอีกด้วย

รองรับการขยายตัวของระบบในอนาคตหากในอนาคตองค์กรขยายตัวใหญ่ขึ้น VoIP
สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นในทันทีโดยการเพิ่ม Virtual User เข้าไปในระบบเท่านั้นเอง