Welcome to

ยินดีต้อนรับสู่ Voicetel Support

การแจ้งปัญหา (Submit a Ticket)

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา  (Submit a Ticket)

กรณีที่ผู้ขอรับบริการต้องการแจ้งปัญหาระบบขัดข้อง หรือต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบและต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ผู้ขอรับบริการจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการแจ้งปัญหา ดังนี้

1. ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ
    - ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
    - ชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งปัญหา
    - อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

2. ข้อมูลรายละเอียดของปัญหา 
กรุณาให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เช่น ชื่อระบบหรือชื่อยี่ห้อ/รุ่นของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา, วัน/เวลาที่เกิดปัญหา, การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา

3. บริษัทฯ ตอบกลับและแจ้งเตือนเมื่อมีความคืบหน้าใดๆ ทางอีเมล์ 

ท่านจะได้รับรหัส Tracking ID เพื่อใช้ในการติดตามปัญหาหรือเพิ่มข้อมูลได้ โปรดใช้ Tracking ID เพื่อการอ้างอิงเวลาติดต่อบริษัท

 

วันและเวลาที่ผู้ให้บริการจะดำเนินการ คือ

 • 5/8 Onsite Support
  การให้บริการเฉพาะในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ 5 (ห้า) วัน วันละ 8 (แปด) ชั่วโมง
 • 7/8 Remote Support
  การให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ 7 (เจ็ด) วัน วันละ 8 (แปด) ชั่วโมง

ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ 

 • โทรศัพท์ หมายเลข +662 105 4331 # 1 (Customer Service)
 • โทรสาร หมายเลข  +662 276 8050 (Customer Service)
 • จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ Email : support@voicetel.co.th
 • เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 – 18:00 นาฬิกา

หมายเหตุ: ท่านจะต้องกรอกตัวเลขที่ปรากฏลงในช่อง SPAM Prevention ด้วยจึงจะสมบูรณ์

 

ทางบริษัทวอยซ์เทล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัทวอยซ์เทล ขอสงวนสิทธิในการให้บริการเฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น

Knowledgebase

 • Top articles
 • Latest articles